Algemene voorwaarden

Door het aangaan van een fotoreportage of uitvoering van de betaling van een voorschot worden de algemene voorwaarden beschouwd als gelezen.

Algemeen

 1. Een huwelijksreportage of fotosessie van beeld.schoon wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto’s te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden. De foto’s mogen bijgevolg niet gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf.
 2. Foto’s gemaakt door beeld.schoon kunnen altijd gebruikt worden in online en offline publicaties, de website en social media. Indien u dit niet wenst, gelieve dit op voorhand te melden.
 3. Privacy wetgeving (GDPR) : -Persoonsgegevens omvatten alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Voor de verwerking van facturatie of het maken van afspraken kan beeld.schoon onder andere uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail verzamelen. Gegevens worden altijd op een correcte en discrete manier bewaard. – Beeld.schoon zal in geen geval persoonlijke gegevens (email, telefoon, etc) doorgeven aan derden of openbaar maken. – Zoals eerder vermeld worden foto’s gemaakt door beeld.schoon gebruikt voor on- en offline publicaties, de website en social media. Echter worden er nooit volledige persoonsgegevens hierbij geplaatst. – Beeld.schoon houdt een archief bij van foto’s.
 4. De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet.
 5. De foto’s mogen door een particuliere klant niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.
 6. Prijzen kunnen elk moment aangepast worden. De prijs die de klant krijgt in zijn/haar overeenkomst voor een huwelijksreportage of fotosessie blijft echter ongewijzigd.
 7. Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever; indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten; lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden; verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.
 8. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.
 9. Bij alle fotoshoots en reportages wordt er een km-vergoeding geteld vanuit Paal (Beringen). Deze bedraagt 0,50€/km.
  Vanaf 1/03/2024 zal de km-vergoeding geteld worden vanuit Geetbets (wegens verhuis).

Huwelijksreportages

 1. Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend.
 2. De datum van de trouwdag wordt pas definitief vast gezet en vrijgehouden na betaling van het voorschot.
 3. Na het betalen van het voorschot ontvangt de klant een overeenkomst met alle gemaakte afspraken.
 4. Het voorschot is eveneens de annulatiekost : indien een huwelijksreportage geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden.
 5. Bij annulaties minder dan 1 maand voor de trouwdag wordt 50% van het afgesproken bedrag aangerekend.
  Bij annulaties minder dan 1 week voor de trouwdag wordt er 80% van het afgesproken bedrag aangerekend. Er worden uitzonderingen gemaakt in geval van overmacht zoals bijvoorbeeld COVID-19, een overlijden, ernstige ziekte.
 6. Het resterende bedrag wordt afgehandeld na de reportage & voor het afleveren van de foto’s.
 7. De prijzen in de overeenkomst blijven geldig tot het jaar van de trouw zelf. Indien de trouw bijvoorbeeld een jaar wordt verplaatst, gelden de tarieven van dat betreffende jaar.
 8. Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum, wordt er met man en macht een andere huwelijksfotograaf gezocht die in een gelijkaardige stijl werkt. Er wordt vanuit beeld.schoon achteraf, indien gewenst, een gratis afterweddingfotosessie of loveshoot aangeboden ter compensatie voor het ongemak.
 9. Gemiddeld wordt een huwelijksreportage afgeleverd binnen 6 tot 8 weken na de reportage aan de hand van de online galerij. De USB-stick met alle hoge resolutie beelden en/of album wordt later in overleg aan de klant bezorgd. In het hoogseizoen kan het altijd mogelijk zijn dat het afleveren van de foto’s langer duurt. De klant wordt hierover wel ten alle tijde op de hoogte gehouden.
 10. De online galerij blijft actief tot 2 jaar na de trouwdatum.
  Het aantal afgeleverde foto’s varieert naar gelang de duur van de reportage alsook andere variabelen, en kan dus niet op voorhand bepaald worden. Wel wordt er geen limiet gezet op het aantal foto’s : alle goede foto’s worden bewerkt en afgeleverd (met een maximum van ongeveer 1000 foto’s bij een lange reportage).
 11. Uit alle gemaakte foto’s wordt er een selectie gemaakt door de fotograaf. Deze selectie wordt vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. Het is niet mogelijk om onbewerkte en/of RAW-bestanden te ontvangen.
 12. Omdat de bewerking ook een handtekening en stijl van de fotografe is, is het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf niet toegestaan, hieronder valt ook bijsnijden. Er mogen ook geen (Instagram) filters over de foto’s geplaatst worden.

Andere fotosessies

1. Bij het boeken van een fotoreportage wordt er een voorschot van 50€ betaald (75€ bij newbornshoots).
2. Het voorschot is eveneens de annulatiekost : indien een fotoshoot geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Bij niet komen opdagen zonder verwittiging wordt het volledige bedrag van de fotosessie aangerekend.
 3. Het resterende bedrag wordt betaald na de fotosessie en voor het afleveren van de foto’s. 
 4. Een fotoshoot kan maximaal 2 keer verzet worden wegens persoonlijke redenen van de klant. Na deze twee keer vervalt het voorschot en dient men een nieuwe shoot in te boeken (en een nieuw voorschot te betalen). Bij slecht weer (regen) zal de fotoshoot verplaatst worden naar een andere datum, dit valt niet onder de hiervoor genoemde twee verzettingen.
5. Uit alle gemaakte foto’s wordt er een selectie gemaakt door de fotograaf. Deze selectie wordt vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. Het is niet mogelijk om onbewerkte en/of RAW-bestanden te ontvangen.
6. Het aantal afgeleverde foto’s varieert naar gelang de duur van de reportage alsook andere variabelen, en kan dus niet op voorhand bepaald worden. Wel wordt er geen limiet gezet op het aantal foto’s : alle goede foto’s worden bewerkt en afgeleverd. Gemiddeld spreken we van een 50-60-tal digitaal afgewerkte beelden.
7. Gemiddeld wordt een fotoreportage afgeleverd binnen 2 tot 3 weken na de reportage aan de hand van de online galerij. In het hoogseizoen kan het altijd mogelijk zijn dat het afleveren van de foto’s langer duurt. De klant wordt hierover wel ten alle tijde op de hoogte gehouden.
8. Omdat de bewerking ook een handtekening en stijl van de fotografe is, is het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf niet toegestaan, hieronder valt ook bijsnijden. Er mogen ook geen (Instagram) filters over de foto’s geplaatst worden.

Foto-technisch

 1. De fotografe heeft steeds een back-up camera bij indien er zich een technisch defect zou mogen voordoen.
 2. Het toestel van de fotografe neemt altijd op op dubbele geheugenkaarten.
 3. Bij het thuiskomen na een fotosessie worden de foto’s meteen overgezet op meerdere externe harde schijven.
 4. Beeld.schoon houdt altijd een archief aan foto’s bij. Desalniettemin is het toch aan te raden om bij ontvangst een kopie te maken van de ontvangen bestanden. Voor het terug ophalen en opnieuw bezorgen van de foto’s (digitaal) wordt er een administratieve kost van €25 aangerekend.

Betalingstermijnen

 1. De klant ontvangt een voorschotfactuur om de shoot vast te leggen.
 2. De klant ontvangt een factuur voor het resterende bedrag na de reportage en voor het afleveren van de foto’s. 
 3. Foto’s worden pas afgeleverd na betaling van de factuur.
 4. Facturen dienen binnen 2 weken na de factuurdatum betaald te worden. Wanneer er niet tijdig betaald wordt, geldt de wettelijke interestverhoging.

Fotoalbums

 1. Het inbegrepen album of stoefboekje is afhankelijk per fotoshoot of huwelijkspakket. Dit wordt altijd duidelijk meegegeven bij het boeken van een reportage. Alle extra’s dienen worden bijbetaald. Meer info en prijzen hierover vind je in de infobrochures.
 2. Na bevestiging van de lay-out & kleurkeuzes kan er niets meer veranderd worden aan de fotoalbums. 
 3. Fotoalbums kunnen afgehaald worden of worden verzekerd met de post verstuurd. 
 4. De albums worden voor aflevering aan de klant grondig gecontroleerd. Mogelijke defecten (zoals vlekken, beschadigingen, …) bij aankomst dienen binnen de week na ontvangst gemeld te worden aan de fotograaf. Later staat de fotograaf niet in voor de kwaliteit of het onderhoud van het album. 

© beeld.schoon, 2024.